Termín: 2.6.2023. (piatok)

Miesto: Školský areál ZŠ Kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2

Registrácia / Prihlásenie:

Minimálny počet tímov pre otvorenie kategórie je 4 družstvá. V prípade prihlásenia menšieho počtu družstiev do niektorej z kategórií, nebude daná kategória otvorená, prípadne sa zmení počet družstiev v inej kategórií. Registrované a následné potvrdené organizátorom budú družstvá určené organizátorom a tiež družstvá, ktoré budú mať včas zaplatené štartovné prevodom na účet.

Na turnaji môžu hrať max. 4 hráči v jednom družstve podľa pravidiel FIBA. Každý hráč sa musí na mieste zaregistrovať - (kartičkou poistenca) minimálne pol hodinu pred svojim prvým zápasom..

Prihlásené družstvá na 3x3 BASKETBALL Stupava 2023 na tomto linku: https://play.fiba3x3.com/events/teams

(podmienkou je vytvorenie profilu hráča)

Prihlásenie trvá do 1.6.2023 do 00.00 hod. tu na tomto linku: https://play.fiba3x3.com/events/register

Kategórie a štartovné*:

U15 chlapci (hráči ročník 2008 a mladší / max 8 družstiev) 30Eur/družstvo

U15 dievčatá (hráčky ročník 2008 a mladší / max 8 družstiev) 30Eur/družstvo

U13 MIX (hráči a hráčky ročník 2010 a mladší / max 8 družstiev) 30Eur/družstvo

Štartovné posielajte na bankový účet číslo IBAN: SK12 1100 0000 0029 3817 1125 a do správy pre príjemcu uveďte názov družstva. Akceptovať budeme len družstvá, ktoré budú mať zaplatené štartovné dopredu, bankovým prevodom. Po obdŕžaní platby vám emailom záväzne potvrdíme účasť. Platba na mieste NEBUDE akceptovaná. Štartovné musí byť pripísané na účte najneskôr 2 dni pred konaním každého turnaja. V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na 3x3@mibasketball.sk.

Predbežný rozpis zápasov:

Začiatky turnajov sa môžu zmeniť podľa počtu prihlasených družstiev, deň pred turnajom bude rozpis zápasov tu: https://play.fiba3x3.com/events/schedule

 

Pravidlá:

Hrá sa podľa pravidiel 3x3 FIBA podľa rozpisu s oficiálnou loptou Wilson 3x3, s drobnými úpravami pre detské kategórie podľa pokynov organizátora. Kategórie U13 MIX hrajú 8 minút bez 12 sekúnd. Hráči a hráčky svojou účasťou potvrdzujú, že sa turnaja zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. Povinnosťou pre každého účastníka je predložiť pri registrácií kartičku poistenca. V prípade zranenia organizátor poskytne základné zdravotné ošetrenie. Rozpis zápasov podľa počtu prihlásených družstiev. Turnaj pískajú vyškolení 3x3 rozhodcovia.

Dresy/Tričká:

Hráči majú vlastné dresy alebo tričká najlepšie jedno svetlej a jedno tmavej farby.

Zmeny:

Organizátorom turnaja je basketbalový klub MIBA basketball Slovakia (MI Talents o.z.), ktorý si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť turnaj v prípade, že sa neprihlási dostatok družstiev, alebo je nepriaznivé počasie. Organizátor si vyhradzuje právo meniť propozície turnaja, časy zápasov a iné organizačné podmienky spojené s turnajom pre skvalitnenie turnaja. Nedostavenie sa družstva na svoj zápas v daný čas môže organizátor skontumovať výsledkom 21:0.