MI basketbalová akadémia (MI talents, o.z.) ďakuje sponzorom za poskytnuté finančné prostriedky na činnosť klubu a na realizáciu 3. ročníka "MIBA Summer basketball camp" v Senici.

Zo srdca ďakujeme Bratislavkému samosprávnemu kraju za podporu projektu "Basketbalový kemp v Senici".

Prostredníctvom kempového tréningu športovci dostavajú  motiváciu zdokonaľovať sa fyzicky i psychicky. Získavajú  zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú, aby získali náskok v konkurencii v tomto súťažnom športe. Či už športovec potrebuje pracovať na skupinových zručnostiach, alebo vyžaduje pre svoj tréning individuálnejšiu pozornosť, basketbalové kempy sú schopné vylepšiť  hru športovcov a vybudovať z nich basketbalového hráča.

Na Slovensku je veľmi veľa talentovaných mladých športovcov. Bohužiaľ žijeme v dobe že nie každá rodina je schopná zabezpečiť športový rozvoj dieťaťa aj počas letných prázdnin. Ako riešenie tejto problematiky bolo hľadať partnerov pre náš basketbalový kemp. Preto naša organizácia požiadala o pomoc bratislavsky samosprávny kraj. Vďaka tejto podpore sa nám podarilo poskytnúť ubytovanie a stravu pre mdlých športovcov.

Prezident klubu

Martins Berkis